Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – skuteczne narzędzie ratowania firm

Czym jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne? Jest to tymczasowe postępowanie wprowadzone ustawą z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086) – tzw. Tacza 4.0 Uruchomienie uproszczonej procedury możliwe będzie do 30 czerwca 2021… Czytaj dalej Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – skuteczne narzędzie ratowania firm

Kiedy upadłość konsumencka nie zakończy się oddłużeniem?

Sąd może odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli, umorzenia bądź warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeśli dojdzie do przekonania Sąd, że dłużnik celowo doprowadził do niewypłacalności, w szczególności, gdy dłużnik dopuścił się rażącego niedbalstwa. Co może zostać uznane za rażące niedbalstwo? Przykłady rażącego niedbalstwa: Zaciąganie wielu pożyczek, przez osobę nieposiadającą żadnego majątku i… Czytaj dalej Kiedy upadłość konsumencka nie zakończy się oddłużeniem?

Upadłość konsumencka – dla kogo?

Upadłość konsumencka – kto może skorzystać? Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dłużnik musi być niewypłacalny, co oznacza utratę zdolności regulowania zobowiązań. Upadłość konsumencka – jaki wniosek? Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się do właściwego sądu. Brak jest regulacji zobowiązujących do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Upadłość konsumencka… Czytaj dalej Upadłość konsumencka – dla kogo?

Czy upadłość konsumencka jest dobrym sposobem na oddłużenie?

Coraz więcej osób przekonało się o tym, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest skutecznym narzędziem ułatwiającym nowy start. Ubiegły rok okazał się rekordowy pod względem liczby osób w stosunku, do których została ogłoszona upadłość konsumencka. W 2020 r. upadłość konsumencką ogłosiło 13 084 osób.  Jest to o 64,5% wyższy wynik niż w 2019 r. Jak wynika z… Czytaj dalej Czy upadłość konsumencka jest dobrym sposobem na oddłużenie?

Trzy warianty postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

1) Postępowanie o zawarcie układu z wierzycielami Sąd może skierować dłużnika, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, do postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, chyba że dłużnik we wniosku o ogłoszenie upadłości złożył oświadczenie, że nie wyraża zgodny na udział w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Układ nawiązuje do rozwiązań restrukturyzacyjnych. 2)… Czytaj dalej Trzy warianty postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka – co oznacza?

Upadłość konsumencka to skuteczny sposób na oddłużenie. Umorzeniu podlegają długi bez względu na ich pochodzenie, choć z pewnymi wyjątkami. Umorzeniu nie podlegają m.in. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym. Zatem nie zawsze upadłość konsumencka będzie oznaczała całkowite oddłużenie. Pierwszym krokiem zmierzającym do wyjścia z długów jest złożenie wniosku do właściwego sądu o ogłoszenie upadłości. Po przeprowadzeniu kolejnych… Czytaj dalej Upadłość konsumencka – co oznacza?