Czy upadłość konsumencka jest dobrym sposobem na oddłużenie?

Coraz więcej osób przekonało się o tym, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest skutecznym narzędziem ułatwiającym nowy start.

Ubiegły rok okazał się rekordowy pod względem liczby osób w stosunku, do których została ogłoszona upadłość konsumencka. W 2020 r. upadłość konsumencką ogłosiło 13 084 osób.  Jest to o 64,5% wyższy wynik niż w 2019 r.

Jak wynika z ogłoszeń publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w samym grudniu ogłoszono 1809 upadłości konsumenckich.

Z pewnością wzrost zainteresowania ogłoszenia upadłości konsumenckiej związany jest ze zmianą przepisów, która obowiązuje od 24 marca 2020 r. oraz z sytuacją gospodarczą wywołaną koronawirusem.

Najważniejsze zmiany:

👉 Sąd nie bada zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności. Ewentualne niewłaściwe zachowania dłużnika są badane w kolejnych etapach postępowania.

👉 Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej mogą ogłosić upadłość w uproszczonej procedurze bez wyznaczania sędziego – komisarza. Dotyczy to przypadków, gdy w masie upadłości nie ma znaczącego majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzycieli przez sprzedaż i wykonania planu podziału, albo w których nie przewiduje się powstania sporów dotyczących składu masy upadłości lub trudności z likwidacją masy upadłości.

👉 Dłużnik zawiera z wierzycielami układ, z przy minimalnym udziale sądu, z pomocą licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, zapewniającego wykonanie układu.

👉Dłużnik niebędący przedsiębiorcą może sprzedać cały podlegający egzekucji majątek w trybie przygotowanej likwidacji (tzw. “pre-pack”).

👉 Zgłoszenie wierzytelności składa się bezpośrednio doradcy restrukturyzacyjnemu pełniącemu funkcję syndyka.


Skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy Twoja sytuację i pomożemy Ci przebrnąć przez procedurę.

Przewiń do góry