Wycena budynków i nieruchomości

O nas

Czym się zajmujemy?

Dwie główne dziedziny działalności kancelarii Quantum to doradztwo restrukturyzacyjne oraz sporządzanie profesjonalna wycena majątku, budynków i nieruchomości.

Naszym zadaniem jest wspieranie biznesu naszych Klientów oraz zapewnienie usług na najwyższym poziomie. Wiedza połączona z pasją i wieloletnim doświadczeniem to przepis na skuteczną pomoc przedsiębiorstwom oraz konsumentom w odzyskaniu przez nie płynności finansowej.

Rzetelna wiedza na temat restrukturyzacji spółek oraz innych przedsiębiorstw pozwala nam wspierać naszych Klientów w osiągnięciu najlepszej wersji przyszłości.

Doradztwo restrukturyzacyjne
Współpraca
Wycena firmy, przedsiębiorstwa
Analiza
Wycena nieruchomości
Kalkulacja
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
Strategia

Doświadczenie

— Quantum Mocne strony – wiedza i doświadczenie

Założycielem kancelarii jest licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny i Rzeczoznawca Majątkowy:

Katarzyna Chełchowska
Magister ekonomii. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie szacowania nieruchomości oraz Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego na Uczelni Łazarskiego.

Absolwentka studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie oraz Doctor of Business Administration (DBA) w Szkole Głównej Menedżerskiej Collegium Humanum w Warszawie.

Tym samym spełnia kryterium wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

Katarzyna Chełchowska - Prawo Restrukturyzacyjne

Rzeczoznawca majątkowy - wycena nieruchomości

Zapraszam do współpracy
Katarzyna Chełchowska

— Specjalizacja zawodowa Katarzyna Chełchowska

Od 2014 r. rzeczoznawca majątkowy (uprawnienia zawodowe nr 5987), posiadający kwalifikacje do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Członek Polskiej Federacji Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. W tym obszarze wpisana na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (numer licencji 1130), posiadający uprawnienia do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego, zarządcy sądowego, syndyka oraz zarządcy przymusowego.

Prekursor w realizowaniu instytucji zarządcy przymusowego, wyprowadzonej w 2017 r. art. 292a k.p.k. Obecnie sprawuje nadzór nad dwoma spółkami.

Praktykę zawodową prowadzi w ramach działalności gospodarczej pod firmą Quantum Katarzyna Chełchowska.

Kancelaria Quantum
Katarzyna Chełchowska

— Doradztwo prawne Wsparcie specjalistów

W przypadku projektów wymagających specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny QUANTUM współpracuje z najlepszymi specjalistami z dziedziny ekonomii, prawa, finansów i zarządzania.

Specjaliści restrukturyzacyjni Quantum