Kiedy upadłość konsumencka nie zakończy się oddłużeniem?

Sąd może odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli, umorzenia bądź warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeśli dojdzie do przekonania Sąd, że dłużnik celowo doprowadził do niewypłacalności, w szczególności, gdy dłużnik dopuścił się rażącego niedbalstwa.

Co może zostać uznane za rażące niedbalstwo?

Przykłady rażącego niedbalstwa:

  • Zaciąganie wielu pożyczek, przez osobę nieposiadającą żadnego majątku i bezcelowe wydawanie pozyskanych pieniędzy
  • Zaciąganie zobowiązań w sytuacji, gdy dłużnik ma świadomość, tego, że nie jest w stanie ich spłacić, tzw. spirala długów

Co nie jest rażącym niedbalstwem:

  • Kredyt konsolidacyjny wzięty w celu wyjścia z długów.
  • W przypadku gdy dłużnik ma niską świadomość prawną i ekonomiczną lub ze względu na chorobę, sąd może uznać, że dłużnik nie zdawał sobie sprawy ze swojej trudnej sytuacji finansowej.
  • Pożyczki i kredyty wzięte na leczenie swoje lub osób najbliższych
  • Poręczenie za cudzy dług, w sytuacji, gdy w chwili udzielenia poręczenia nie można było przypuszczać, że osoba, za którą poręczono zaprzestanie spłat.
  • Zaciągnięcie zobowiązań w obcej walucie. Stan niewypłacalności powstał wskutek zdarzeń losowych, np. pożar, klęska żywiołowa.

Przewiń do góry