Kiedy upadłość konsumencka nie zakończy się oddłużeniem?

Sąd może odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli, umorzenia bądź warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeśli dojdzie do przekonania Sąd, że dłużnik celowo doprowadził do niewypłacalności, w szczególności, gdy dłużnik dopuścił się rażącego niedbalstwa. Co może zostać uznane za rażące niedbalstwo? Przykłady rażącego niedbalstwa: Zaciąganie wielu pożyczek, przez osobę nieposiadającą żadnego majątku i… Czytaj dalej Kiedy upadłość konsumencka nie zakończy się oddłużeniem?