Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – skuteczne narzędzie ratowania firm

Czym jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne? Jest to tymczasowe postępowanie wprowadzone ustawą z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086) – tzw. Tacza 4.0 Uruchomienie uproszczonej procedury możliwe będzie do 30 czerwca 2021… Czytaj dalej Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – skuteczne narzędzie ratowania firm