Trzy warianty postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

1) Postępowanie o zawarcie układu z wierzycielami Sąd może skierować dłużnika, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, do postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, chyba że dłużnik we wniosku o ogłoszenie upadłości złożył oświadczenie, że nie wyraża zgodny na udział w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Układ nawiązuje do rozwiązań restrukturyzacyjnych. 2)… Czytaj dalej Trzy warianty postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej