Upadłość konsumencka – co oznacza?

Upadłość konsumencka to skuteczny sposób na oddłużenie. Umorzeniu podlegają długi bez względu na ich pochodzenie, choć z pewnymi wyjątkami. Umorzeniu nie podlegają m.in. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym. Zatem nie zawsze upadłość konsumencka będzie oznaczała całkowite oddłużenie.

Pierwszym krokiem zmierzającym do wyjścia z długów jest złożenie wniosku do właściwego sądu o ogłoszenie upadłości. Po przeprowadzeniu kolejnych etapów następuje oddłużenie. Sąd umorzy zobowiązania bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli dłużnik wykaże trwałą niezdolność do spłat. W sytuacji, gdy niezdolność nie jest trwała sąd może warunkowo umorzyć zobowiązania upadłego.

Upadłość konsumencka nie zawsze zakończy się oddłużeniem. Sąd może odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli, umorzenia bądź warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli, jeśli dojdzie do przekonania Sąd, że dłużnik celowo doprowadził do niewypłacalności.

Możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej również w sytuacji, gdy dłużnik nie dysponuje żadnym majątkiem.

Przewiń do góry