Upadłość konsumencka – dla kogo?

Upadłość konsumencka – kto może skorzystać?

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dłużnik musi być niewypłacalny, co oznacza utratę zdolności regulowania zobowiązań.

Upadłość konsumencka – jaki wniosek?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się do właściwego sądu. Brak jest regulacji zobowiązujących do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Upadłość konsumencka często jest jedyna możliwością na wyjście z długów.

Przewiń do góry