Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – skuteczne narzędzie ratowania firm

Czym jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Jest to tymczasowe postępowanie wprowadzone ustawą z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086) – tzw. Tacza 4.0 Uruchomienie uproszczonej procedury możliwe będzie do 30 czerwca 2021 r.

Jakie przywileje daje nowa procedura?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zapewnia szeroką ochronę interesów dłużnika poprzez:

  • zawieszenie prowadzonych postępowań egzekucyjnych,
  • niedopuszczalność wszczęcia nowych postępowań egzekucyjnych,
  • niedopuszczalność wykonania postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia,
  • objęcie wierzytelności układem bez konieczności udzielenia zgody przez wierzyciela
  • zakaz wypowiadania kluczowych umów restrukturyzującym się dłużnikiem

Nasza rola, pomoc prawna

Zadaniem nadzorcy układu, czyli licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, jest pomoc przedsiębiorcy w przejściu procedury uproszczonej restrukturyzacji. Nadzorca pomaga w przygotowaniu planu restrukturyzacyjnego oraz sporządza opinię o możliwości wykonania układu. Sprawuje również nadzór nad prawidłowością przebiegu postępowania.

W wielu przypadkach restrukturyzacja pozasądowa jest wystarczająca do uratowania przedsiębiorstwa.

Aby przekonać się czy jest tak w Państwa przypadku zapraszamy do kantaku i umówienia się na spotkanie.

Przewiń do góry